Menu

วิธีการเสนอชื่อ

เราขอแนะนำขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเพื่อเข้ารับรองวันในปี 2019 ดังต่อไปนี้  

1. ขอชุดแบบฟอร์มการรับสมัคร  เราจะอีเมล์ชุดแบบฟอร์มการรับสมัครให้กับท่านในเดือนตุลาคม โดยแบบฟอร์มนี้จะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างที่ท่านควรทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเตรียมและยื่นสมัครได้ (ท่านสามารถจะดูแบบฟอร์มการรับสม้ครล่าสุดได้ที่นี่)

2. ติดตาม Stevie Awards ในช่องทางเครือข่ายโซเชียลของเราที่ Facebook, LinkedIn และ Twitter เพื่อรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Stevie Awards เอเชียแปซิฟิกได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

3. เมื่อท่านเลือกหมวดของท่านแล้วขอให้ท่านเขียนกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะยื่นสมัคร,

เริ่มที่นี่