Dasar Privasi

Komitmen Kami kepada Privasi

Dasar Privasi kami telah dibangunkan sebagai lanjutan komitmen kami untuk menggabungkan keluaran dan perkhidmatan bermutu yang paling tinggi dengan tahap integriti yang paling tinggi yang berurusan dengan pelanggan dan rakan kongsi kami. Dasar direka bentuk untuk membantu anda memahami cara kita mengumpul, mengguna dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami dan membantu anda dalam membuat keputusan termaklum semasa menggunakan laman kami dan keluaran dan perkhidmatan kami. Kenyataan ini akan dinilai secara berterusan terhadap teknologi baru, amalan perniagaan dan keperluan pelanggan kami.

Apakah Maklumat Yang Kita Kumpul?

Ketika anda melawat laman Web kami anda boleh menyediakan kami dengan dua jenis maklumat: maklumat peribadi anda memilih untuk mendedahkan yang dikumpul mengikut asas individu dengan disedarinya dan penggunaan maklumat laman Web yang dikumpulkan mengikut asas agregat sambil anda dan yang lain melayari laman Web kami.

1. Maklumat Peribadi Yang Anda Memilih untuk Menyediakan

Maklumat Kad Kredit

Maklumat Kad Kredit Contohnya, anda mungkin perlu menyediakan maklumat yang berikut:

  • Nama
  • Alamat
  • Alamat e-mel
  • Nombor kad kredit
  • Nombor telefon perniagaan dan rumah
  • Maklumat peribadi lain (mis. nama keluarga sebelum berkahwin ibu)

Lihat di bawah untuk maklumat mengenai bagaimana kita menyimpan maklumat kad kredit anda dengan selamat.

Maklumat E-mel

Selain daripada menyediakan maklumat di atas kepada rakan kongsi kami, jika anda memilih untuk berutus lebih lanjut dengan kami melalui e-mel, kita boleh mengekalkan kandungan mesej e-mel anda bersama dengan alamat e-mel anda dan balasan kami. Kita memberikan perlindungan yang sama untuk komunikasi elektronik tersebut yang kita guna dalam penyelenggaraan maklumat yang diterima melalui mel dan telefon.

2. Maklumat Penggunaan Laman Web

Serupa kepada laman Web komersial lain, laman Web kami menggunakan teknologi piawai yang dipanggil “kuki” (lihat penjelasan di bawah, “Apakah Kuki?”) dan log pelayan Web untuk mengumpul maklumat mengenai bagaimana laman Web kami digunakan. Maklumat yang dikumpul melalui kuki dan log pelayan Web mungkin termasuk tarikh dan masa lawatan, halaman yang dilihat, masa dihabiskan di laman Web kami, dan laman Web yang dilawat hanya sebelum dan selepas laman Web kami. Maklumat ini dikumpul mengikut asas agregat. Tiada langsung daripada maklumat ini adalah berkaitan dengan anda sebagai seorang individu.

Bagaimana Kita Menggunakan Maklumat Yang Anda Berikan kepada Kami?

Secara umum, kita menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan mentadbir aktiviti perniagaan kami, menyediakan perkhidmatan pelanggan dan menyediakam keluaran dan perkhidmatan lain kepada pelanggan kami dan pelanggan prospektif. Kadang-kala, kita juga mungkin menggunakan maklumat yang kita kumpul untuk memaklumkan anda mengenai perubahan penting kepada laman Web kami, perkhidmatan baru dan tawaran istimewa yang kita berfikir anda akan dapati berharga. Senarai yang digunakan untuk menghantar anda tawaran keluaran dan perkhidmatan dan diuruskan di bawah piawai korporat tradisional kami yang direka bentuk untuk melindungi keselamatan dan privasi maklumat peribadi pelanggan kami. Sebagai pelanggan, anda akan diberikan peluang untuk memilih keluar daripada menerima tawaran tersebut pada bila-bila masa

Kita juga tidak memasarkan kepada, atau dengan sengaja mengumpul maklumat daripada, kanak-kanak di bawah umur 13 tahun pada laman Syarikat.

Kita mungkin menggunakan pembekal untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam perkhidmatan pemasaran dan penghantaran kepada anda (seperti pemprosesan pencalonan dan menghantar anda maklumat pencapaian pencalonan), dan berkongsi data dalam talian dengan pembekal tersebut untuk setakat perlu untuk mereka melaksanakan kerja mereka. Sememangnya, rakan kongsi dan pembekal sebegitu mesti menggunakan hanya maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi untuk berkongsi dan melindunginya daripada sebarang penggunaan lanjut. Kita juga berkongsi maklumat sebegitu dengan industri lain dan organisasi berkaitan kredit untuk meningkatkan operasi dan melindungi terhadap penipuan, risiko kredit dan keselamatan.

Kita juga memberikan maklumat dalam talian yang boleh dikenal pasti secara peribadi sebagai balasan kepada sepina dan permintaan perundangan lain, dan di mana kita yakin bahawa mendedahkan maklumat ini adalah wajib untuk mengenal pasti, menghubungi atau mengemukakan tuntutan mahkamah terhadap individu-individu yang mungkin mengancam keselamatan awam atau mengganggu harta benda atau perkhidmatan kami, atau dengan pelanggan kami 'atau penggunaan lain' mereka.

Apakah Kuki? Kuki adalah ciri perisian pelayar Web yang membolehkan pelayan Web untuk mengenali komputer yang digunakan untuk mencapai laman Web. Kuki adalah kepingan kecil data yang disimpan oleh pelayar Web pengguna pada pemacu keras pengguna. Kuki boleh ingat apa maklumat pengguna capai di satu laman Web untuk memudahkan interaksi berikutan dengan laman Web tersebut oleh pengguna yang sama atau menggunakan maklumat untuk memperkemaskan urus niaga pengguna mengenai halaman Web yang berkaitan. Ini membuatkannya lebih mudah untuk pengguna memindahkan laman Web ke laman Web lain dan untuk melengkapkan urus niaga komersial melalui Internet. Kuki patut membuat pengalaman dalam talian anda lebih mudah dan lebih diperibadikan.

Bagaimanakah Kita Menggunakan Maklumat Yang Kita Kumpul daripada Kuki?

Kita menggunakan alat-alat perisian pelayar laman Web seperti kuki dan log pelayan Web untuk mengumpul maklumat mengenai aktiviti pelayaran pengguna laman Web, untuk terus meningkatkan laman Web kami dan melayan pelanggan kami dengan lebih baik. Maklumat ini membantu kami untuk mereka bentuk dan mengaturkan laman Web kami dalam cara yang paling ramah pengguna dan terus meningkatkan laman Web kami untuk memenuhi keperluan pelanggan dan pelanggan prospektif kami dengan lebih baik.

Kuki membantu kami mengumpul statistik teknikal dan perniagaan penting. Maklumat dalam kuki membolehkan kami untuk menjejak laluan yang diikuti oleh pengguna kepada laman Web kami sambil mereka berpindah daripada satu halaman ke yang lain. Log pelayan Web membolehkan kami untuk mengira berapa orang yang melawat laman Web kami dan menilai keupayaan pelawat laman Web kami. Kita tidak menggunakan teknologi tersebut untuk menangkap alamat e-mel individu anda atau sebarang maklumat yang mengenal pasti secara peribadi mengenai anda walaupun mereka membenarkan kami untuk menghantar periklanan panji dalam talian atau balasan sebegitu lain kepada anda.

Berkongsi Maklumat dengan Ahli-Ahli Gabungan

Dari masa ke masa anda mungkin perasan tawaran daripada syarikat-syarikat luar yang diiklankan di laman Web kami. Kita mengambil langkah-langkah untuk memilih pembekal keluaran atau perkhidmatan yang bertanggungjawab dan mampu perlindungan privasi untuk pelanggan mereka. Namun, kita tidak boleh membuat sebarang perwakilan mengenai amalan dan dasar-dasar syarikat-syarikat tersebut.

Berkongsi Maklumat dengan Rakan Kongsi Strategik

Kita mungkin memasuki gabungan pemasaran strategik atau perkongsian dengan pihak ketiga yang mungkin diberikan capaian kepada maklumat peribadi termasuk nama anda, alamat, nombor telefon dan e-mel untuk tujuan memberikan anda maklumat mengenai keluaran dan perkhidmatan yang kita berpendapat adalah menarik kepada anda. Sehubungan dengan gabungan pemasaran strategik atau perkongsian, kita akan mengekalkan semua hak milik kepada maklumat, dan kita tidak akan berkongsi maklumat mengenai nombor keselamatan sosial atau data kewangan peribadi lain anda.

Notis Perubahan dan Perkhidmatan Baharu

Kadang-kala, kita juga mungkin menggunakan maklumat yang kita kumpul untuk memaklumkan anda mengenai perubahan penting kepada laman Web kami, perkhidmatan baru dan tawaran istimewa yang kita berfikir anda akan dapati berharga. Sebagai pelanggan kami, anda akan diberikan peluang untuk memaklumkan kami mengenai kemahuan anda untuk tidak menerima tawaran tersebut dengan mengklik pada kotak balasan semasa anda menerima suatu tawaran atau dengan menghantar kami permintaan e-mel kepada help+asia@stevieawards.com.

Bagaimanakah Kita Menjamin Penghantaran Maklumat?

Apabila anda menghantar maklumat kad kredit peribadi sulit kepada kami di laman Web kami, perisian pelayan selamat yang kita berlesen menyulitkan semua maklumat yang anda masuk sebelum ia dihantar kepada kami. Maklumat tersebut akan terkarau dalam perjalanan dan dinyahkod sebaik sahaja ia tiba di laman Web kami.

E-mel lain yang anda mungkin hantar kepada kami mungkin tidak selamat sekiranya kita menasihatkan anda bahawa langkah-langkah keselamatan akan ditetapkan sebelum penghantaran maklumat anda. Untuk sebab tersebut, kita minta bahawa anda tidak menghantar maklumat sulit seperti nombor Keselamatan Sosial atau nombor akaun kepada kami melalui e-mel tanpa keselamatan.

Bagaimanakah Kita Melindungi Maklumat Anda?

Keselamatan Maklumat. Kita menggunakan penyulitan/perisian keselamatan untuk melindungi kerahsiaan maklumat peribadi yang kita kumpul daripada capaian tanpa keizinan atau pendedahan dan kerugian tidak sengaja, perubahan atau pemusnahan.

Penilaian Amalan Perlindungan Maklumat. Dari semasa ke semasa, operasi dan amalan perniagaan kami akan dikaji semula untuk pematuhan dengan dasar-dasar korporat dan prosedur yang mentadbir mutu, kesulitan dan keselamatan maklumat kami.

Capaian Pekerja, Latihan dan Jangkaan. Nilai korporat, piawai beretika, dasar-dasar dan amalan kami adalah berkomitmen kepada perlindungan maklumat pelanggan. Secara umumnya, amalan perniagaan kami mengehadkan capaian pekerja kepada maklumat sulit, dan mengehadkan penggunaan dan pendedahan maklumat sebegitu kepada orang yang diberi kuasa, proses-proses dan urus niaga.

Bagaimanakah Anda Boleh Mencapai dan Membetulkan Maklumat Anda?

Anda boleh minta capaian kepada semua maklumat yang boleh mengenal pasti anda yang kita kumpul secara dalam talian dan mengekalkan dalam pangkalan data kami dengan menghantar e-mel kepada help+asia@stevieawards.com.

Adakah Kita Mendedahkan Maklumat kepada Pesakit Di Luar?

Kita mungkin memberikan maklumat agregat mengenai pelanggan, jualan, corak lalu lintas laman Web dan maklumat laman Web yang berkaitan kami kepada gabungan kami atau pihak-pihak ketiga yang bereputasi baik, tetapi maklumat ini tidak akan termasuk data yang mengenal pasti secara peribadi, kecuali jika dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Bagaimana Dengan Pendedahan Wajib Maklumat?

Kita mungkin mendedahkan maklumat apabila diwajibkan untuk berbuat demikian, maksudnya, apabila kita, secara jujur, percaya bahawa undang-undang memerlukannya atau untuk perlindungan hak undang-undang kami.

Bagaimana Dengan Laman Web Lain Yang Berpaut kepada Laman Web Kami?

Kita tidak bertanggungjawab untuk amalan yang digunakan oleh laman Web yang berpaut kepada baik daripada laman Web kami mahupun maklumat atau di dalam ini terkandung kandungan. Seringkali pautan kepada laman Web lain disediakan hanya semata-mata sebagai penuding kepada maklumat mengenai topik yang mungkin berguna kepada pengguna laman Web kami.

Sila ingat bahawa ketika anda menggunakan pautan untuk pergi daripada laman Web kami ke laman Web yang lain, Dasar Privasi kami adalah tidak lama lagi berkuat kuasa. Pelayaran dan interaksi anda pada sebarang laman Web lain, termasuk laman Web yang mempunyai pautan pada laman Web kami, adalah tertakluk kepada peraturan dan dasar-dasar laman Web tersebut. Sila baca dengan teliti peraturan dan dasar-dasar sebelum bersambung.

Sila baca dengan teliti peraturan dan dasar-dasar sebelum bersambung.

Dengan menggunakan laman Web kami anda bersetuju kepada pengumpulan kami dan penggunaan maklumat peribadi anda seperti diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Jika kita mengubah prosedur dan dasar privasi kami, kita akan mengeposkan perubahan tersebut pada laman Web kami untuk memastikan anda sedar apa maklumat yang kita kumpul, bagaimana kita menggunakannya dan di bawah keadaan apa yang kita mungkin mendedahkannya.